Sơn Lót Kháng Kiềm Ngoại Thất Fujicolor SH33 – 18L

  • Là loại sơn lót gốc nước Acrylic có khả năng kháng kiềm hoá trên bề mặt tường
  • Hạn chế các tác động của chất kiềm trên bề mặt tương đối với lớp sơn hoàn thiện làm tăng tuổi thọ của màu.
  • Được sử dụng trong nhà, chống nấm mốc hữu hiệu, dễ sử dụng phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa.