NHÀ PHỐ

Công trình nhà dân 

NPP Đình Vương Bắc Ninh

Công trình nhà dân

Bắc Giang

Công trình nhà dân

Hà Nội

Công trình nhà dân

Nhà PP An Trung Chương Mỹ

Công trình nhà dân 

Bắc Ninh

Công trình nhà phố

Do NPP Cường Huyền – Hiệp Hoà, Bắc Giang cấp vật tư

Công trình nhà phố

Anh Luật do NPP Mạnh Hùng – Văn Giang, Hưng Yên cấp vật tư

Công trình nhà phố

Chị Tính do NPP Quốc Khánh – Thanh Hoá cấp vật tư

Công trình nhà phố

Anh Tùng Do NPP Cường – Hiệp Hòa, Bắc Giang Cấp Vật Tư

Công trình nhà dân

Nhà PP An Trung Chương Mỹ

Công trình nhà dân

Bắc Ninh

Công trình nhà dân

Chương Mỹ

Khu nghỉ dưỡng

Chị Hương – Thanh Hoá

Khách sạn

Biển Sầm Sơn – Thanh Hoá

Khách sạn

Anh Hà – Quảng Xương, Thanh Hoá

Khách sạn

Anh Hùng – Thanh Hoá

Khách sạn

48 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Công trình chú Hán

NPP Thanh Huyền, Chương Mỹ, Hà Nội

Công trình Anh Đức

NPP Thanh Huyền, Chương Mỹ, Hà Nội

Công trình Chị Hường

NPP Thanh Huyền, Chương Mỹ, Hà Nội

NPP Trung Tình

Vĩnh Phúc

Công trình nhà dân

NPP Trung Tình, Vĩnh Phúc

Công trình Anh Thái

NPP Thanh Huyền, Chương Mỹ, Hà Nội

Công trình Anh Minh

NPP Hiên Vệ, Quốc Oai, Hà Nội

Công trình nhà dân

Tổng kho Hà Tĩnh

Công trình Anh Mạnh Hiền

Tổng kho Nghệ An 

Công trình Anh Trọng

NPP Tuấn Tuyền