NHÀ PHỐ

NPP Cường Huyền – CT Bác Bình

Xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Công trình Anh Trung

Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

NPP Minh Hùng – CT Chị Thi

Xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội

NPP Mơ Hoài – CT Bác Hồng

Xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

NPP Nghệ Linh – CT Cô Thủy

Xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

NPP Nguyễn Thị Bé – CT Bác Tựa

Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

NPP Cường Huyền – CT Anh Duy

Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

NPP Thủy Hậu – CT Anh Tiến

Xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

NPP Thủy Hậu – CT Anh Tiến

Xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội

Công trình Bác Dương

Xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

NPP Tuấn Hoàn – CT Anh Thao

Xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

Công trình nhà dân 

NPP Đình Vương Bắc Ninh

Công trình nhà dân

Bắc Giang

Công trình nhà dân

Hà Nội

Công trình nhà dân

Nhà PP An Trung Chương Mỹ

Công trình nhà dân 

Bắc Ninh

Công trình nhà phố

Do NPP Cường Huyền – Hiệp Hoà, Bắc Giang cấp vật tư

Công trình nhà phố

Anh Luật do NPP Mạnh Hùng – Văn Giang, Hưng Yên cấp vật tư

Công trình nhà phố

Chị Tính do NPP Quốc Khánh – Thanh Hoá cấp vật tư

Công trình nhà phố

Anh Tùng Do NPP Cường – Hiệp Hòa, Bắc Giang Cấp Vật Tư

Công trình nhà dân

Nhà PP An Trung Chương Mỹ

Công trình nhà dân

Bắc Ninh

Công trình nhà dân

Chương Mỹ

Công trình chú Hán

NPP Thanh Huyền, Chương Mỹ, Hà Nội

Công trình Anh Đức

NPP Thanh Huyền, Chương Mỹ, Hà Nội

Công trình Chị Hường

NPP Thanh Huyền, Chương Mỹ, Hà Nội

NPP Trung Tình

Vĩnh Phúc

Công trình nhà dân

NPP Trung Tình, Vĩnh Phúc

Công trình Anh Thái

NPP Thanh Huyền, Chương Mỹ, Hà Nội

Công trình Anh Minh

NPP Hiên Vệ, Quốc Oai, Hà Nội

Công trình nhà dân

Tổng kho Hà Tĩnh

Công trình Anh Mạnh Hiền

Tổng kho Nghệ An 

Công trình Anh Trọng

NPP Tuấn Tuyền